Aangifte omzetbelasting. Factuurdatum of toch betaaldatum? En zijn er consequenties wanneer ik te laat ben met indienen of betalen?

Ben je het al bijna vergeten? Het is weer aangifte maand! De meeste ondernemers moeten elk kwartaal aangifte omzetbelasting doen. Mogelijk sta je op maandelijkse aangifte of zelfs jaarlijks. Dan geldt alles precies hetzelfde, alleen is de termijn anders.

Factuurdatum of betaaldatum?

De aangiftetijdvakken lopen van januari tot maart, april tot juni, juli tot september en oktober tot december. Het gaat bij de aangifte omzetbelasting om de factuurdatum. Alle facturen met een datum binnen het tijdvak moet je meenemen in je aangifte omzetbelasting. We kijken dus naar de factuurdatum en niet de betaaldatum.

Heb je wel je factuur verzonden, maar is deze nog niet betaald? Dan moet je toch de btw afdragen van deze factuur. Je ziet daarom ook regelmatig dat de ondernemer een paar dagen wacht en z’n facturen per de eerste van de volgende maand verzendt.

Wat zijn dan kosten die ik mee mag nemen? En btw over representatiekosten zoals de zakelijke lunch?

Als ondernemer heb je kosten. Op bijna alle kosten zit btw van 21% of 6%. Kosten die overduidelijk zakelijk zijn kan je sowieso aftrekken. Daarnaast zullen er altijd twijfelgevallen zijn. Als er een twijfelgeval tussen zit, moet je jezelf eigenlijk twee dingen afvragen. Is het zakelijk gebruikt en is het zakelijk te verantwoorden. In sommige gevallen is het verdedigbaar dat je een percentage van de kosten aftrekt. Dus kan je ook de btw van dit percentage aftrekken bij de aangifte omzetbelasting.

Een hapje eten met klanten, netwerken op de vrijdag avond in de kroeg, representatiekosten. Je mag de btw over dit soort kosten niet in aftrek brengen bij je aangifte omzetbelasting. Wel is het noodzakelijk om deze bonnetjes te bewaren. Elke kostenpost moet je verantwoorden in je administratie en zo ook deze kosten. Met een handige app zou je er direct een foto van kunnen maken en uploaden naar een (ons) boekhoudsysteem.
bon

Aanloopkosten.

Een apart geval hierbij is de startende ondernemer. Je hebt als startende ondernemer de mogelijkheid om ook je aanloopkosten mee te nemen in de onderneming en dus in je allereerste aangifte omzetbelasting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten ter oprichting, marktonderzoek of kosten om je eerste klanten binnen te halen. Zolang het maar dat zakelijke doel heeft kan je het (laten) meenemen. Bewaar dus ook de bonnetjes die je voorafgaand aan de start van je onderneming hebt ontvangen.

Te laat betaald of ingediend. Wat zijn de consequenties.

Je bent te laat met betalen als je betaling na de uiterste betaaldatum (einde van de maand) bij de Belastingdienst is ontvangen. Hier zit wel een zogenaamde coulancetermijn in van 7 dagen. Vaak volgt er dan geen boete.

Wanneer je te laat betaalt, maar binnen de coulancetermijn zijn er 2 mogelijkheden die de Belastingdienst hanteert.

Geen betaalverzuimboete, wanneer je je vorige aangifte omzetbelasting op tijd en volledig hebt gedaan. Of;
Je hebt de vorige aangifte omzetbelasting te laat of niet volledig gedaan. In deze situatie volgt er een betaalverzuimboete van 3% van het te laat betaalde bedrag. Dit alles met een minimum van € 50 en een maximum van € 5.278.

Wanneer je te laat betaalt, maar buiten de coulancetermijn dan krijg je de hierboven genoemde boete.

Als je helemaal vergeten bent te betalen (betaalverzuim) dan krijg je een naheffingsaanslag met een betaalverzuimboete van 3% van het te betalen bedrag, met ook het minimum van € 50 en maximum van € 5.278.

Doe je geen of te laat je aangifte omzetbelasting dan pleeg je aangifteverzuim.

Hierbij geldt ook de coulancetermijn van 7 kalenderdagen na de uiterste aangiftedatum. Als de aangifte binnen deze termijn bij de Belastingdienst binnen is, krijgt u geen boete. Als je aangifte omzetbelasting later of helemaal niet is gedaan, krijg je een boete van € 65.

Tot slot.

Ben je het ook zat dat je niet zeker weet of je de juiste berekening hebt gemaakt? Of is het je al overkomen dat je te laat was met indienen van je aangifte omzetbelasting en heb je die (onnodige) boete te pakken? Laat ons je dan helpen en je aangifte zal altijd op tijd worden ingediend. Kijk voor meer informatie over onze dienstverlening bij de ondernemers.

Ben je net gestart? Dan is wellicht onze startersservice iets voor jou.