Belasting betalen doen we allemaal, ook IB-ondernemers. Maar, deze ondernemers krijgen wel extra voordelen in de vorm van aftrekposten.

Aftrekposten, we zijn er dol op. Een heerlijk begrip wat elke ondernemer vrolijk stemt als ze ervoor in aanmerking komen. Aftrekposten zijn de kersen op de slagroomtaart in het hoofdstuk “zo min mogelijk belasting betalen”.
 
Waarom de aftrekposten zo fijn zijn? Je betaalt, simpel gezegd, geen belasting over het totale saldo van je aftrekposten. Er zit wel een maar aan, want aan een gedeelte van de aftrekposten zit wel een aantal criteria vast. Bijvoorbeeld het zogenoemde “urencriterium en grotendeels criterium”.
 
Voordat we u meer vertellen over de aftrekposten. Is het van belang om te bepalen of u daadwerkelijk wel in aanmerking komt voor de aftrekposten. Als u niet in aanmerking komt voor de aftrekposten, dan is verder lezen alleen leuk als u overweegt te gaan starten met ondernemen of u gewoon geïnteresseerd bent in het onderwerp.
 
De Belastingdienst heeft een aantal eisen waaraan ondernemers moeten voldoen voordat ze gebruik mogen maken van aftrekposten, namelijk:
 
• Je bent zelfstandig ondernemer
• Je drijft de onderneming zelf (of met anderen)
• Aan het begin van het kalenderjaar heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt (je ontvangt na de AOW-leeftijd slechts 50% van de zelfstandigenaftrek)
• Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per kalenderjaar) en het grotendeels criterium (meer dan 50% van je dagelijkse (werk)tijdsbesteding)
 
Voldoe je aan de eisen, dan kom je in aanmerking voor de (volgende) aftrekposten.
 

De aftrekposten:

Zelfstandigenaftrek:

Sinds 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag. De hoogte van de zelfstandigenaftrek is voor elke ondernemer € 7.280.

Startersaftrek:

Dit is een verhoging van de zelfstandigenaftrek van € 2.123 (2017). Startersaftrek is er speciaal voor startende ondernemers. Dit is in totaal 3 jaar aftrekbaar in de eerste 5 jaar van de onderneming.

Meewerkaftrek:

Als de partner van de ondernemer onbetaald werk verricht in de onderneming, kan er gebruik gemaakt worden van de zogenoemde meewerkaftrek. De hoogte is afhankelijk van de winst en het aantal uren (minimaal 525) dat de partner meewerkt. Dit kan oplopen tot 4% van de totaal behaalde winst.

Speur en Ontwikkelingswerk:

Wanneer een ondernemer minimaal 500 uur besteed aan speur- en ontwikkelingswerk (met RVO erkend speur- en ontwikkelingswerkverklaring) komt hij in aanmerking voor de S&O aftrek, deze bedraagt minimaal € 12.310 (2017) en kan, onder voorwaarden, maximaal verhoogd worden met € 6.157.

Investeringsaftrek:

De investeringsaftrek is een verzamelnaam van een aantal aftrekposten: de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de RDA (Research & Development Aftrek). Je komt hiervoor in aanmerking als je in een jaar meer dan € 2.300 (netto) investeert.

Stakingsaftrek:

Mocht de onderneming worden stopgezet, is er de stakingsaftrek. Het bedrag van de aftrek mag worden afgetrokken van de winst die is behaald bij het staken van de onderneming. De stakingsaftrek is € 3.630. Bedenk goed voordat je deze gebruikt, want dit is eenmaal per leven mogelijk.

MKB-winstvrijstelling:

Over een vast percentage van de winst hoeft geen belasting betaald te worden, in 2017 is dit 14%. Wel moeten eerst de andere aftrekposten van de winst afgehaald worden. Deze vrijstelling is voor elke ondernemer van toepassing, dus ook als je niet de voldoet aan het uren- of grotendeels criterium.

Fiscale oudedagsreserve:

De Fiscale Oudedagsreserve, ook wel afgekort met de FOR, is een voorlopige belastingvrije manier van sparen. Sparen voor je pensioen, sparen voor mindere tijden of gewoon als buffer in je ondernemingsvermogen. De toevoeging aan uw oudedagsreserve over een kalenderjaar is 9,8 % van de winst, met in 2017 een maximum van € 8.946. In een volgend artikel zullen we hier dieper op ingaan.

 

Tot slot:

Alle aftrekposten zijn mogelijk voor jou als ondernemer. Ondanks de vele regels die daaraan verbonden zijn, is het daadwerkelijk gunstig om er aandacht aan te besteden. Het kan zomaar zijn dat je door al deze aftrekposten gewoon meer rendement hebt van je harde werken. En dat lijkt me fijn voor iedereen.
 
Voor meer informatie over onze dienstverlening voor ondernemers kunt u klikken op: Financiële administratie voor ondernemers
 
Informatie voor de ZZP’er, klik hier.