Ondernemers voor de inkomstenbelasting, Fiscale Oudedagsreserve (FOR) is wel degelijk aan te raden!

De Fiscale Oudedagsreserve, ook wel afgekort met de FOR, is een voorlopige belastingvrije manier van sparen. Sparen voor je pensioen, sparen voor mindere tijden of gewoon als buffer in je ondernemingsvermogen.

 

Het keyword hierbij is natuurlijk “voorlopige”. Wat de FOR precies voor jou als zelfstandig ondernemer doet? Het stelt het betalen van belasting uit naar een later, en wellicht gunstiger, moment doordat je je belastbaar inkomen afroomt met 9,8% (in 2017 met € 8.946 als maximum) en daarmee de te betalen belasting voor het jaar waarin je de FOR-dotatie toepast. Het is hierbij wel noodzakelijk om winst te behalen als ondernemer en in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, ontbreken deze voorwaarden dan is het niet mogelijk om te doteren aan de FOR.
 

Voordeel

Het voornaamste voordeel van een FOR is gebaseerd op later. Vaak gebruikt men de FOR voor het aanvullen van het inkomen na de pensioengerechtigde leeftijd. Het voordeel zit vooral in het aanvullende inkomen tot en met het einde van de tweede belastingschijf (€ 33.790 in 2017). Na de pensioengerechtigde leeftijd betaal je over de 1e twee schijven van het belastingstelsel geen AOW-premie meer. Zodoende betaalt men over de uitkering van de FOR tot en met de tweede schijf een significant gedeelte minder belasting (22,90% tegen over 40,80%). In 2017 is het belastingtarief in de tweede schijf 40,80% (was in 2016 nog 40,4%), als u nog geen recht hebt op AOW. Bent u inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd dan is het belastingtarief in de tweede schijf 22,9% (was 22,5%). Zodoende betaalt u over een uitkering van bijvoorbeeld € 3.000 geen € 1.224 (40,8%) maar € 687 (22,9%) aan belasting. Dit betekent een belastingvoordeel van € 537 ten opzichte van het niet doen van een FOR-dotatie.
 
Een tweede voordeel, zij het tegenwoordig in een nogal zeer geringe mate, is de rente die wordt ontvangen op de spaarrekening waar het geld van de FOR op staat. Deze rente was er niet geweest als er belasting was betaald over het bedrag dat nu is gereserveerd.
 
Als laatste is het ook mogelijk om met het gespaarde bedrag te investeren in het jaar(en) erna. Let wel op dat dit een aanzienlijk risico met zich meebrengt. De FOR zal uiteindelijk in geld moeten worden uitgekeerd en als dat is opgegaan aan investeringen waar geen rendement tegenover staat zal er mogelijk een probleem ontstaan met de financiering van de uitkering.
 

Tot slot

Uiteindelijk is de FOR niets meer dan het uitstellen van het betalen van belasting. U zult altijd moeten afrekenen met de fiscus over de behaalde inkomsten voor de inkomstenbelasting. Alleen is het aan u om te bepalen wanneer dit gebeurd en of dit voordeliger uitpakt. Mocht u het ons vragen dan zullen wij u adviseren om gebruik te maken van de FOR-dotatie, maar dan raden wij wel aan dat eenzelfde bedrag op een spaarrekening gezet moet worden zodat er nooit problemen komen bij de afrekening, op welk moment deze dan ook gaat plaatsvinden.
 
Meer informatie voor ondernemers is te vinden op Financiële administratie ondernemers