Wist u dat reiskosten van het openbaar vervoer ook aftrekbaar kunnen zijn? En dat middeling wellicht aantrekkelijk is?

Reiskosten:

U reist met het openbaar vervoer tussen uw woning en uw werk. Het is mogelijk dat u recht hebt op reiskosten aftrek. Onder bepaalde voorwaarden mag u dan een vast bedrag aan reiskosten aftrekken van uw inkomen. Dit kan oplopen tot een aftrekpost van maximaal € 2.090 in 2017. U mag niet de werkelijk gemaakte kosten aftrekken.

Als u van uw werkgever een vergoeding ontvangt voor de reiskosten die u maakt door met het openbaar vervoer te reizen, moet u de vergoeding van dit vaste bedrag aftrekken. De verdere gehanteerde criteria voor de berekening van de aftrekpost zijn de afstand tot uw werk (minimaal 10 km heen) en het aantal dagen per week (minimaal 1 dag) dat u daarheen reist met het openbaar vervoer. Samen met de ov-verklaring of de reisverklaring is er dan aftrek mogelijk.

 

Middeling:

Middeling is een regeling om mensen met een wisselend inkomen tegemoet te komen. Zij betalen in veel gevallen meer belasting dan wanneer het inkomen over de gehele periode stabiel zou blijven. Door de belasting te middelen is het mogelijk om geld terug te krijgen.

 

Voor middeling geldt een strikte lijst van voorwaarden:

  • De middeling geldt alleen voor inkomen in box 1
  • Middeling is alleen mogelijk over een periode van 3 aaneengesloten hele kalenderjaren
  • U hebt over deze 3 jaar belasting betaald in Nederland
  • De periode van 3 jaar mag elkaar niet overlappen
  • Het verzoek tot middeling moet binnen 36 maanden, nadat alle aanslagen van de jaren die tot uw middelingstijdvak horen, onherroepelijk vaststaan.
  • U zend de berekening van de middelingsteruggaaf mee met uw verzoek om middeling
  • De eerste € 545 van het verschil tussen de verschuldigde en de herrekende belasting krijgt u niet terug.
  • Bij een negatief inkomen in box 1 zal er voor de berekening van € 0 worden uitgegaan.

Middeling geeft u geen garantie op een teruggave, de drempel van de eerste € 545 is best wel hoog. Maar de mogelijkheid dat het u geld oplevert is aanwezig!
 
Wilt u weten wat u nog meer nodig hebt om uw aangifte inkomstenbelasting in te vullen? Kijk op de pagina voor de particulieren en download checklist.
 

Direct online je gegevens aanleveren voor je belastingaangifte? Klik op het onderstaande plaatje!


 

Profielkeuze Kirsten

Hallo ik ben Kirsten, 26 jaar. Na het afronden van mijn studie ben ik fulltime gaan werken. Omdat ik met een tijdelijk contract ben begonnen vind ik het veiliger om voorlopig in mijn huurhuis in Amsterdam te blijven wonen.

reiskosten