Wist u dat bepaalde specifieke zorgkosten aftrekbaar zijn? En dat u mogelijk al dividendbelasting hebt betaald toen u dividend ontving?

Zorgkosten:

Ziek zijn is al vervelend genoeg. Maar als u daarbij ook nog veel zorgkosten hebt, die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar, is dat nog vervelender. Als u die zorgkosten hebt, dan mag u daarvan bepaalde kosten aftrekken. Dit worden “specifieke zorgkosten” genoemd. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om deze specifieke zorgkosten te mogen aftrekken. Soms mag u ook de kosten aftrekken die u voor anderen maakt. De drempel van deze aftrekpost ligt op € 129 of € 258 bij fiscale partners.

Als u zorgkosten wilt aftrekken, moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

  • U mag alleen kosten aftrekken die u maakt in verband met ziekte of invaliditeit;
  • U mag de kosten alleen aftrekken in het jaar waarin u die kosten hebt betaald;
  • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van de zorgverzekering of de bijzondere bijstand.

Kosten die u eerst zelf betaalt en waar u later een vergoeding voor krijgt, mag u niet aftrekken.

 

Dividendbelasting:

Als u dividend ontvangt vanuit een bedrijf, is daarop vaak al 15 procent belasting ingehouden. De zogenoemde dividendbelasting genoemd. Dit bedrag is aftrekbaar van de belasting die u moet betalen over uw totale inkomsten. Dat geldt óók voor de aandelen die u hebt via een beleggingsrekening. Vergeet dus niet uw jaaroverzichten te controleren op ingehouden dividendbelasting. Dit kan u een dubbele betaling van belasting schelen.
 
Wilt u weten wat u nog meer nodig hebt om uw aangifte inkomstenbelasting in te vullen? Kijk op de pagina voor de particulieren en download checklist.
 

Direct online je gegevens aanleveren voor je belastingaangifte? Klik op het onderstaande plaatje!


 

Profielkeuze Karel

Hallo ik ben Karel, 75 jaar. Ik ben al geruime tijd met pensioen en krijg naast mijn AOW ook nog een aantal aanvullende uitkeringen die ik in mijn werkende leven heb opgebouwd. Mijn huis is hypotheekvrij en ik heb een aardig spaarpotje opgebouwd.

zorgkosten