Dit moet je weten over het regeerakkoord: ZZP’ers (2/5)

Het regeerakkoord is uitgebracht en het nieuwe kabinet gaat het belastingstelsel komende jaren flink aanpakken. Dit heeft voor particulieren een aantal gevolgen. Dit is wat je moet weten van het regeerakkoord met betrekking tot de veranderingen bij de “ normale, gewone ZZP’ers ”.
 

ZZP’ers

Het kabinet gaat de zelfstandigenaftrek opnieuw bekijken. ZZP’ers mogen nu € 7.280 per jaar van hun winst uit onderneming aftrekken. Dit is alleen mogelijk als de ZZP’ers voldoen aan het wettelijke urencriterium van 1.225 en de 50% werktijdsinvulling.

 
Het kabinet gaat met deze mogelijke aanpassing een gevaarlijke weg bewandelen voor de ZZP’ers. ZZP’ers zouden met deze aftrek op oneerlijke wijze concurreren met laagbetaalde werknemers in loondienst. Twee van de vier coalitiepartijen (D66 en VVD) hebben zich in de verkiezingsstrijd hard gemaakt dat de zelfstandigenaftrek moest blijven, het CDA opperde een voorwaardelijke zelfstandigenaftrek. Vanwege de soms lage inkomsten van zelfstandigen, is de aftrek onmisbaar. Voorstanders van de verlaging en daarmee het huidige kabinet, pleiten voor een geleidelijke afbouw van die afhankelijkheid.
 
“Wie bewust kiest voor het zelfstandig ondernemerschap leggen we niets in de weg. Tegelijkertijd beschermen we mensen die vaak onverzekerd en zonder alternatief zijn aangewezen op het zzp-schap.”
 
Verzekeringen worden niet verplicht voor ZZP’ers. Wel zijn er plannen om de mogelijkheden om dit zelf te regelen uit te breiden. Hetzelfde geldt voor de pensioenopbouw.
 
De alom gehate wet DBA is verleden tijd. Zelfstandigen en hun opdrachtgevers zullen op een andere manier hun arbeidsrelatie duidelijk moeten maken. Het gaat hierbij om een opdrachtgeversverklaring. Deze nieuwe wet moet zelfstandigen de zekerheid geven dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Ook de wet wil de schijnzelfstandigheid voorkomen met de opdrachtgeversverklaring.
 
Het minimumloon is al geruime tijd vanzelfsprekend in Nederland voor mensen in loondienst. ZZP’ers bepalen zelf hun uurtarief. Dat klinkt als echte ondernemersvrijheid. Door de concurrentie is in sommige gevallen de ZZP’er geneigd laag in te zetten. Het nieuwe kabinet gaat de grens stellen bij het uurtarief van € 15 tot € 18. ZZP’ers die wel voor dit lage uurtarief werken bij een opdrachtgever worden niet als ondernemer gezien, maar als werknemer. Dit met alle gevolgen van dien voor de ZZP’ers en opdrachtgever.
 
Morgen meer over de particulier!
 
Ben je ZZP’er? Administratiekantoor OKV kan je helpen met je administratie. Hier staat meer informatie over de mogelijkheden.