Prinsjesdag 2019, een aantal dingen die gaan veranderen voor de ondernemer.

Elk jaar is er op de derde dinsdag van september Prinsjesdag. Hierbij leest de Koning de miljoenennota voor die is opgesteld door het Ministerie van Financiën. De miljoenennota bevat wijzigingen voor het komende jaar (en verdere jaren). Elk jaar komen er mooie plannen uit, ook voor toekomstige jaren. De aanpassingen van 2019 zien er goed uit, maar kunnen ook weer worden aangepast in 2020. Het zal altijd de vraag blijven in hoeverre de plannen blijven zoals ze op dat moment worden gepresenteerd. Kijk maar naar het hoge tarief voor de vennootschapsbelasting.

Zelfstandigenaftrek langzaam omlaag.

De zelfstandigenaftrek gaat (langzaam) omlaag naar € 5.000. Vanaf 2020 tot 2028 zal deze aftrek per jaar € 250 verminderen met een slotverlaging van € 280. Het doel hiervan is om het fiscale verschil met personen in loondienst kleiner te maken.

Inkomstenbelasting sneller naar twee schijven.

Het schijvenstelsel bestaat in 2019 nog uit drie schijven. 36,65% tot € 20.711 aan inkomen, 38,1% tot € 68.507 aan inkomen en 51,75% voor inkomens boven de € 68.507. Vanaf 2020 zal er een aanpassing plaatsvinden en gaan de drie schrijven terug naar twee schijven voor de inkomstenbelasting. Dit zat er al aan te komen in 2021, alleen is nu de invoering versneld ingevoerd per 2020.

De nieuwe schrijven vanaf 2020 zijn als volgt:

37,35% voor inkomens tot € 68.507 en 49,5% voor inkomens vanaf € 68.507. Er wordt gezegd dat de middeninkomens hiermee meer overhouden van hun inkomen.

Tarief voor de vennootschapsbelasting en belastingrente.

Er zat een wijziging aan te komen om het hoge tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen per 2020. Deze verlaging gaat niet meer door en is uitgesteld tot 2021. Het lage tarief gaat wel op de schop. Tot € 200.000 aan winst betaal je in 2019 19%, 2020 16,5% en 15% vanaf 2021.

Vanaf 2020 wordt bij de vennootschapsbelasting geen belastingrente in rekening gebracht bij de ondernemer als de aangifte voor de eerste dag van de zesde maand is ingediend.

Minimumtarief zzp’ers.

Momenteel ben je vrij om je uurtarief te bepalen, dit gaat veranderen. Uit onderzoek is gebleken dat een (flink) deel van de zzp’ers met een laag tarief onder het minimum inkomen zit en dat is niet wenselijk in de Nederlandse verzorgingsstaat. Daarom zal per 2021 het minimale uurtarief voor een zzp’er op € 16 per uur worden ingeschaald.

Tarief in box 2 gaat naar 26,90%.

Het tarief in box 2 bedraagt momenteel 25%. Dit gaat per 2021 omhoog van 25% naar 26,90%. Deze maatregel is alleen van invloed op de houders van een aanmerkelijk belang, minimaal 5% aandelen in een vennootschap.

Extra arbeidskorting tot en met 2022.

Om werken aantrekkelijker te maken komt er een verhoging van de arbeidskorting. Dit verlaagt de inkomstenbelasting voor werknemers in loondienst en ondernemers met resultaat uit ondernemen. Je merkt hier alleen iets van als je inkomen tussen de € 10.000 en € 98.000 zit.

Extra heffingskorting vanaf 2020.

Een extra verhoging van de algemene heffingskorting in 2020 en 2021. Hierdoor neemt het besteedbaar inkomen toe van mensen met een inkomen tot € 68.507. De korting is afhankelijk van de hoogte van je inkomen. Lagere inkomens hebben dus meer voordeel dan hogere inkomens.

Tot slot

Vragen over Prinsjesdag? Administratiekantoor OKV helpt je graag.

Deel dit artikel